Bed en box locaties

Bed en Box

 

Wilt u graag extra lang genieten van de mooie omgeving van Sudwest Fryslan? Dan kunt u gebruik maken van de Bed en Box locaties langs de Men- en Ruterpaden routes.

 

De naam zegt het al... Bed en Box. Een bed voor u en een box voor uw paard.

 

Recreatie Boerderij Hilarides

Buitenwijk 6

8749 TL Pingjum

Tel overdag: 06-17422522

Tel avond: 0517-434340

Website: www.camping-groepsaccommodatie-friesland.nl

 

Hippisch Centrum Boeyenkamp

Sotterumerdijk 15

8753 JA Cornwerd

Tel: 0515-231315

Email: boeyenkamp@hetnet.nl

Website: www.boeyenkamp.nl

 

Stal de Noeste Hoeve

Gysbert Japikslaan 20

8748 CM Witmarsum

Tel: 0571-532358

Tel b.g.g.: 06-15510146

Email: okkema@noestehoeve.nl

Website: www.noestehoeve.nl

 

Boerencamping Half Hichtum

Hichtumerweg 14

8701 PG Bolsward

Tel:0515-572683

Mobiel: 06-23917115

Website: www.half-hichtum.nl

Grote Kornwerder-

polder route

 

De route loopt via Cornwerd over de Hayumerlaanae...

Pingjumerhalsban route

 

De route loopt via Wons over de Noorderlaan naar de andere kant van de A7, vanaf de Buitendijk komt menm vitae...

Route Sudwest-Fryslan

 

Deze route loopt door heel Sudwest-Fyslan en...

Grote Schraarderpolder route

 

De route loopt vanaf Schraard via de Wonserweg en de Weersterweg over de A7 richting...

Kleine Kornwerderpolder route

 

De route loopt vanaf Makkum over de Harlingerdijk via de Sotterumerdijk...

Contact

Sotterummerdijk 15, 8753 JA Cornwerd

0515-231315

info@bedenboxfryslan.nl