Pingjumerhalsban route

Pingjumerhalsban route (11 km)

 

De route loopt via Wons over de Noorderlaan naar de andere kant van de A7, vanaf de Buitendijk komt men door de landerijen onder Pingjum weer uit om de Buitendijk over te steken en via de oude polderdijk richting Witmarsum. Hier is de mogelijkheid om het Menno Simons-monument te bezoeken. Via de Koudhuisterdijk en de Aylvaweg, wordt de A7 weer gepasseerd en voert via de Wildinghelaan terug naar Wons.

Grote Kornwerder-

polder route

 

De route loopt via Cornwerd over de Hayumerlaanae...

Pingjumerhalsban route

 

De route loopt via Wons over de Noorderlaan naar de andere kant van de A7, vanaf de Buitendijk komt menm vitae...

Grote Schraarderpolder route

 

De route loopt vanaf Schraard via de Wonserweg en de Weersterweg over de A7 richting...

Kleine Kornwerderpolder route

 

De route loopt vanaf Makkum over de Harlingerdijk via de Sotterumerdijk...

Route Sudwest-Fryslan

 

Deze route loopt door heel Sudwest-Fyslan en...

Contact

Sotterummerdijk 15, 8753 JA Cornwerd

0515-231315

info@bedenboxfryslan.nl