Menno Simons

Menno Simons (1496-1561)

Menno Simons werd 500 jaar geleden als boerenzoon geboren in Witmarsum. In 1524 wordt hij in Utrecht tot priester gewijd, waarna hij als kapelaan terugkeert naar Pingjum. Vrij snel begint Menno Simons te twijfelen aan de Rooms-katholieke leeraangaande het avondmaal. Als Sicke Freerks in Leeuwarden wordt onthoofd omdat hij zich opnieuw heeft laten dopen, verdiept Menno Simons zich ook in het sacrament van de doop. Geleidelijk groeit bij Menno de overtuiging de Katholieke kerk te moeten verlaten. Op 30 januari 1536 legt hij het ambt van pastoor neer en sluit zich aan bij de Dopers. In Groningen wordt Menno opnieuw gedoopt. Hij trouwt met Geertruid Hooyer uit Witmarsum en vestigt zich in Oldersum (tussen Emden en Leer). Hij maakt lange reizen, om de gemeenten in Nederland en Noord Duitsland te ondersteunen met prediking en bediening van doop en avondmaal. In 1539 verschijnt Menno's Fundamentboek. Ondanks dat de Dopers zwaar worden vervolgd, maakt Menno in het geheim lange reizen. Zijn gezin moet steeds vluchten. Na vele omzwervingen vindt hij onderdak bij Graaf van Ahlefeldt te Bad Oldesloe. Kort na aankomst overlijdt zijn vrouw. Hijzelf overlijdt enkele jaren later, in 1561.

 

In 2008 is na een jaren lange inspanning in Witmarsum het oude Menno Simons monument gerestaureerd. Eveneens is bij het monument een stalen Sculptuurkerkje herrezen, dat qua vorm en afmetingen gelijk is aan het oorspronkelijke afgebroken kerkje. Het terrein vormt met het monument een organische eenheid. Het stille plekje is een bezoekplaats voor de vele Mennonieten, met name uit het buitenland, ook uit andere werelddelen. Het vormt de spil in het netwerk van te bezoeken kerkjes en gebouwen voor geïnteresseerde cultuurtoeristen en 'rootszoekers'.

 

 

Grote Kornwerder-

polder route

 

De route loopt via Cornwerd over de Hayumerlaanae...

Pingjumerhalsban route

 

De route loopt via Wons over de Noorderlaan naar de andere kant van de A7, vanaf de Buitendijk komt menm vitae...

Route Sudwest-Fryslan

 

Deze route loopt door heel Sudwest-Fyslan en...

Grote Schraarderpolder route

 

De route loopt vanaf Schraard via de Wonserweg en de Weersterweg over de A7 richting...

Kleine Kornwerderpolder route

 

De route loopt vanaf Makkum over de Harlingerdijk via de Sotterumerdijk...

Contact

Sotterummerdijk 15, 8753 JA Cornwerd

0515-231315

info@bedenboxfryslan.nl