Over

Stichting Men- en Ruterpaden

 

De stichting Men- en Ruterpaden Fryslân, opgericht in 2009 zet zich in om te komen tot een provinciaal dekkend netwerk aan men- en ruiterpaden met diverse Bed & Boxarrangementen, zodat uiteindelijk zowel de Elfsteden als de Wouden als de noordelijke en zuidelijke gebieden in Fryslân met paard en wagen en als ruiter te paard bereikt kunnen worden...

 

Achterliggende motivatie is, dat in het verleden de "tocht der tochten" verschillende keren met paard en wagen en te paard in 6 dagen is ondernomen; een bijzondere en positieve ervaring die navolging verdient. Anderzijds is in het oostelijk deel van de provincie ook veel aandacht voor paardensport, waardoor een groeiende behoefte is ontstaan aan verbindingen en bereikbaarheid van de gebieden over en weer.

 

Het landschap in Zuidwest Fryslân is open en grootschalig met elementen als dijken, eendenkooien, boerderijen met bomensingel (punten in het open landschap) en lange zichtlijnen. Doel is om vanaf het paard en/of de wagen van het landschap te kunnen genieten van bovengenoemde kwaliteiten. Daarnaast is sterk het recreatief medegebruik van agrarisch eigendom, het opzetten van een routenetwerk en het bevorderen van de toegankelijkheid van het landschap (zodat je er beter van kan genieten).

 

De routes voeren langs verschillende cultuurhistorische elementen. Ook wordt een stukje landschappelijke cultuur bewaakt. Immers in het gebied liggen enkele cultuurhistorische elementen, zoals het Menno Simonspad met het gerealiseerde Menno Simonsmonument, een (nog te ontsluiten) oude begraafplaats met kelder te Engwier, een kerk en molen te Cornwerd, terwijl de Aldfaers erfroute en Slachte binnen handbereik liggen. Ook een bezoek aan het monumentaal stadscentrum van Bolsward behoort tot de mogelijkheden. De historische wandelroute Penjumer Gouden Halsbân is onlangs ontsloten door de aanleg van een heechhout (voetgangersbrug). Deze historische route om Pingjum zal deels toegankelijk voor ruiters en menners worden gemaakt.

 

 

Grote Kornwerder-

polder route

 

De route loopt via Cornwerd over de Hayumerlaanae...

Pingjumerhalsban route

 

De route loopt via Wons over de Noorderlaan naar de andere kant van de A7, vanaf de Buitendijk komt menm vitae...

Grote Schraarderpolder route

 

De route loopt vanaf Schraard via de Wonserweg en de Weersterweg over de A7 richting...

Nieuws

 

Ontdek hier het laatste nieuws over de Men- en Ruterpaden en meer...

Kleine Kornwerderpolder route

 

De route loopt vanaf Makkum over de Harlingerdijk via de Sotterumerdijk...

Route Sudwest-Fryslan

 

Deze route loopt door heel Sudwest-Fyslan en...

Contact

Sotterummerdijk 15, 8753 JA Cornwerd

0515-231315

info@bedenboxfryslan.nl